Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 96

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 99

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 742

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php:96) in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 462

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php:96) in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 462

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/session/session.php:96) in /home/xaynhagi/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 80

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790
2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy trong công ty

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 771

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/xaynhagi/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 790

2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy trong công ty

User Rating:  / 0
PoorBest 

 

 

 

Phòng ban

SL

Nghề nghiệp

Nghành ĐT

Độ tuổi

Ban lãnh đạo

02

- Giám Đốc;

- Phó GĐ kỹ thuật;

- XD ĐH BKhoa Tp.HCM;

- XD ĐH BKhoa Tp.HCM;

30 – 35

Hành chính nhân sự

04

- Trưởng phòng (1);

- Thư ký văn thư (1);

- Tiếp tân (1);

- Bảo vệ (1);

- Kinh tế, ngoại ngữ;

- Văn thư lưu trử;

- TC kế toán;

- 10/12;

25 - 30

Kế toán

tài chính

04

- Kế toán trưởng (1);

- Kế toán viên (2);

- Thủ quỹ (1);

- Tài chính;

- Kinh tế;

- TC chuyên nghiệp;

 

25 - 30

 

Kỹ thuật

 

52

- Kỹ sư xây dựng (6);

- Giám sát thi công (4);

- Thủ kho (4);

- Công nhân kỹ thuật cơ hữu (40);

 

- ĐH xây dựng;

- Trung cấp kỹ thuật;

- Trung cấp;

23 – 50